Kort om företaget:

 

 

Kontaktdata:

Sten Palmer Engineering AB

Badstrandsvägen 22

112 65 Stockholm

070-458 40 42

 

Epost: sten@palmerengineering.se

 

 

Vi jobbar med:

Projektledning

Vattenkraft och dammteknik

Undermarksbyggande

Entreprenadbesiktningar

 

 

Uppdrag

 

 

Pågående

 

Vattenfall:

Långeds kraftverk

 

SKB:

Design av plugg för deponeringstunnel

 

Genomförda

 

SKB:

Djupförvar för använt kärnbränlse

 

Alstom Power:

Besiktning av genera- torfundament/Lettland

 

Entreprenadbesiktningar

 

Tender design review Glendoe HEP- Scotland

 

Reparationsförslag för demolerad pelare i bostadshus

 

Kommande

 

Sädva regleringsdamm, förstärkningsarbeten

 

 

 

Produkt kategorier:

 

 

Din konsult

 

Vattenkraft

 

Miljö

 

Injektering

 

Kärnbränsleförvar

 

Dammar

 

Palmerengineering.se © 2013